top of page

Hakkımızda

Doğuş Hukuk, 2016 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

2019 yılından bu yana da Londra ofisi ile birlikte müvekkillerine uluslararası platformda da hizmet vermeye başlamıştır. Müvekkil odaklılığın ve kuvvetli iletişimin esas alındığı Doğuş Hukuk, gerçek ve tüzel kişilere hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kaliteli bir hukuk danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Alanında uzman ve deneyimli ekibi ile her türlü hukuki sorun müvekkil özelinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır.

Önleyici hukuk anlayışı çerçevesinde hukuki problemler ortaya çıkmadan önce gereken tedbirlerin alınabilmesi amacıyla hukuki risk analizi çalışmaları yapılmasına önem verilir. Böylece müvekkillerin karşılaşabileceği hukuki riskler en aza indirgenmeye çalışılır. Bunu gerçekleştirebilmek için hukukun dinamik bir alan olduğu göz önünde bulundurularak kanunların, yönetmeliklerin ve diğer her türlü yazılı hukuk kuralının yanı sıra yüksek mahkeme kararları ve içtihatları devamlı olarak takip edilir.

Adsız tasarım.png
Adsız tasarım (1).png

Doğuş Hukuk, her biri kendi alanında uzman tecrübeli ve dinamik ekibiyle Londra’da bulunan temsilciliği ve çeşitli ülkelerde bulunan partner hukuk bürolarıyla müvekkillerine daha etkin bir danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlar. Avrupa ve Birleşik Krallık merkezli faaliyetlerin yürütülebilmesi için Londra ofisinde devamlı surette bir temsilci bulundurur. Gerçek ve tüzel kişilere çok geniş bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti sunan Doğuş Hukuk, nitelikli ve büyük ölçekli danışmanlık hizmetleri için uluslararası ortaklarıyla omuz omuza çalışır.

Doğuş Hukuk müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözüm ararken karşılıklı güven ilişkisine son derece önem verir. Müvekkillerinin taleplerini ve dileklerini detaylı şekilde öğrenerek, mevcut hukuki durum içerisinde en faydalı ve etkin olacak yol haritasını belirlemeye çalışır. Bu noktada müvekkil ile kuvvetli ve sağlıklı bir iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir.

Müvekkil ile şeffaf ve dürüst bir iletişim kurabilmek Doğuş Hukuk’un öncelikli ilkeleri arasında yer alır. Buna göre bir hukuki durumun olası tüm risklerinin ve olumsuz etkenlerinin müvekkil ile açıkça paylaşılmasına önem verilir. Bu kapsamda çözüm bekleyen hukuki sorunlar, müvekkilin talep ve dilekleri de göz önünde bulundurularak sürecinden en başından sonuca ulaşana kadar titizlikle ele alınır.

 

Doğuş Hukuk’un her biri kendi alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan kadrosu çeşitli hukuki konularda hizmet vermektedir. Hem hukuki danışmanlık hizmeti hem de dava süreçlerinin takibi konularında süreçler uzman avukatlar aracılığıyla yürütülmektedir. Her türlü dava ve icra dosyasının takibi, müvekkillerin resmi merciiler önünde temsil edilmesi, ceza hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi gibi faaliyetlerin yanı sıra hukuki danışmanlık kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müvekkil lehine ve aleyhine olabilecek noktaların belirlenmesi, bu konuda gereken uyarıların yapılması ve gerekli değişikliklerin yapılması gibi tüm faaliyetler titizlikle yürütülür.

Doğuş Hukuk, yurtiçindeki müvekkillerin yanı sıra yurtdışında yerleşik olan müvekkillerin de ihtiyaç duyacakları her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir. Özellikle yabancılar ve vatandaşlık hukuku ile yatırım hukuku konuları yabancı müvekkillerin en çok danışmanlık ihtiyacı duydukları hukuki konular arasında yer alır. Örneğin yabancı müvekkillerin yatırımlarının ve çalışanlarının ülkemize gelmeleri ve burada çalışabilmeleri için yapılması gereken belli başvurular bulunur. Yatırımların hukuki uyumu ve yabancı uyruklu bu kişiler için çalışma ve oturma izinlerinin alınması, süreleri dolduğu zaman bu izinlerin yenilenmesi gibi gereklilikler mevcuttur. Doğuş Hukuk tüm bu süreçleri yabancı müvekkiller için yürütür ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştırır.

Yine özellikle yabancı yatırımcılar için stratejik öneme sahip ülkemizde yatırım hukuku konusu da önem arz etmektedir. Doğuş Hukuk ülkemizde yatırım yapmayı planlayan yurtdışında yerleşik müvekkiller için şirket kurulumu, esas sözleşmelerin hazırlanması, devralma ve uyum süreçlerinin yoğun takibi ile bu konularda da geniş bir hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page