is-hukuku.jpg

İş Hukuku

Doğuş Hukuk Bürosu, iş kazalarına yönelik maddi manevi tazminat davaları, ceza davalarının yürütülmesi, SGK rücu davaları, haksız rekabetin tespiti ve önlenmesine yönelik davaların takibi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi, haklı nedenle fesih ve akabinde gerçekleşen dava süreçlerinin takibi gibi İş Hukuku ile alakalı birçok konuda müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Bize Ulaşın

Bize info@dogushukuk.net üzerinden ulaşabilirsiniz.